હોય નમણી, નાજુક અને લાજવાબ હોય એ…

લાજવાબ શું?  લાજવાબનો પણ જવાબ હોય એ…
 
હોય સુન્દર સર્જન એ કુદરતનું
જાણે કે નશીલી શરાબ હોય એ…
 
આંખો ઉઘાડવા છતાં ન તૂટે
તેવો વાસ્તવિક ખ્વાબ હોય એ…
 
હોય પૂર્ણ-ચાંદ એ પૂનમનો,
કે પછી કોઈ આફતાબ હોય એ…
 
જેને કહે છે કાતિલ તેવા
હુસ્ન કે શબાબ હોય એ…
 
હોય ક્યારેક એ ગૂઢ, અકળ, કે 
પછી ક્યારેક બેનકાબ હોય એ….
 
મારા જનમ-જનમનાં પ્રેમનો
એક મોહક અહેવાલ હોય એ….
 
જિંદગીભર વાંચવા છતા ન છૂટે
તેવી દિલચસ્પ કિતાબ હોય એ….
 
હોય એ મલ્લિકા-એ-હુસ્ન અને
પ્રેમની તો જાણે નવાબ હોય એ…
 


હોય નમણી, નાજુક અને લાજવાબ હોય એ…

લાજવાબ શું?  લાજવાબનો પણ જવાબ હોય એ…

રોહિત વઢવાણા (1997)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s