કંઇક પામવાની સાથે ત્યજવાની પણ તૈયારી રાખો

જીવનમાં શું મેળવવું છે તેના અંગે વિચારી વિચારીને આપણે હંમેશા મથ્યા કરીયે છીએ પરંતુ ક્યારેક એ પણ વિચારવું પડશે કે શું ત્યજવું છે. જ્યાં સુધી આપણી ટોકરી ભરેલી હોય ત્યાં સુધી નવું કશું જ તેમાં ઉમેરી શકતા નથી એટલા માટે સમયે સમયે ટોકરીમાં જગ્યા કરવા માટે તેમાંથી કેટલીક વસ્તુઓ કાઢી ફેંકવી પણ આવશ્યક છે. આ જ નિયમ આપણા જીવન માટે પણ લાગે છે. ક્યારેક ઈગો છોડવો પડે છે તો ક્યારેક અભિમાન. ક્યારેક મનપસંદ ભોજનની વાનગી છોડવી જરૂરી થઇ પડે છે અને ક્યારેક તો પોતાની સૌથી પ્રિય વ્યક્તિનો સાથ પણ છોડવાનો વારો આવે છે.

જીવનમાં સમયે સમયે કઈંક અને કઈંક તો છુટતું જ રહે છે. ક્યારેક આપણી ઈચ્છાથી તો ક્યારેક અનિચ્છાએ પણ આપણા હાથમાં રહેલ કઈંક એવી રીતે સરકી જાય છે કે આપણને ખબર પણ ન પડે. કહેવાય છે ને કે જેમ હાથની મુઠ્ઠીમાંથી રેતી સરે તેવી જ રીતે આપણા કબ્જામાંથી પણ કેટલીય વસ્તુઓ સરી જાય છે. જેટલું વધારે દબાવવાની કોશિશ કરો, જેટલી વધારે સાચવવાનો પ્રયત્ન કરો તેટલું જ વધારે જતું કરવું પડે છે, ત્યજવું પડે છે. પરેશાની એ છે કે આપણે પામવું તો ગમે છે પરંતુ ત્યજવું ગમતું નથી. એક બાળક પાસે બે રમકડાં હતા. તેના નાના ભાઈ માટે પપ્પાએ નવા બે રમકડાં લીધા તો રડીને જીદ કરવા લાગ્યો કે તેને પણ રમકડાં જોઈએ છે. નાનો ભાઈ એક રમકડું આપવા તૈયાર થઇ ગયો પણ મોટોભાઈ પોતાના હાથમાં રહેલું રમકડું છોડવા તૈયાર નહોતો. આવું જ ઘણીવાર આપણી સાથે થતું હોય છે કે જિંદગીમાં કઈંક મળતું હોય તે લેવા માટે આપણે પોતાની પાસે રહેલું કઈ જતું કરવા તૈયાર હોતા નથી.

મોટી કંપનીમાં સારા પગારની નોકરી કરવી હોય પરંતુ પોતાનું ગામડું છોડીને સ્થળાંતર કરવા તૈયાર ન હોઈએ તો ચાન્સ ઘટી જાય છે. પોતાનું વતન છોડવું આસાન નથી હોતું એ વાત સાચી પરંતુ જ્યાં સુધી આપણે પોતાની શરતોએ જ બધું મેળવવાનો પ્રયત્ન કરતા હોઈએ ત્યાં સુધી આપણી ઈચ્છા પ્રમાણે જ બધું મળે તેવું શક્ય બનતું નથી. જે વ્યક્તિ આ સત્યને સ્વીકારી લે છે તેને જીવન જીવવામાં આસાની રહે છે. પરંતુ તેવી સમજણ ઝડપથી આવતી નથી.

જે વ્યક્તિ આશાવાદી હોય છે તેને ખબર છે કે જયારે જૂનું કઈંક જાય છે ત્યારે કઈંક નવું પણ આવે છે. માનસિક રીતે જે વ્યક્તિ ખાલી થવા તૈયાર હોય છે તે જ ફરીથી ભરાય છે. આ સિદ્ધાંતને અનુસરીને આશાવાદી અભિગમથી જીવનાર વ્યક્તિ ખાલીપાને માત્ર એક અસ્થાયી સ્થિતિ માને છે અને ફરીથી તેનો ખોબો ભરાશે તેવી આશા સાથે જીવન જીવે છે. બ્રાઝીલીયન લેખક પાઉલો કોહેલો લખે છે કે ‘જો તમે ગુડબાય કહેવા જેટલા બહાદુર બનશો તો જીવન તમારું નવા હેલ્લોથી અભિવાદન કરશે.’ પરંતુ જ્યાં સુધી એક સ્થળે ગુડબાય ન કહી શકીએ ત્યાં સુધી નવા સ્થળે વેલક્મની આશા કેવી રીતે રાખી શકાય?

Making the best out of your day

We all have only 24 hours a day. It depends on us how we spend it. How we make the best out of it. Whether we waste the whole day doing nothing or we make use of every second makes a lots of difference.
Everyone has own priority and preference. Where to spend time and energy during the day and for what result is your own prerogative. For some people working in office is important while for others spending a quality time is more enjoyable. People allocate time towards the goals of making their career, or maintaining good health by doing exercise or Yoga. We also try to achieve the much talked of work-life balance, a new buzz word in crazily busy world.


Depending on the stage of life, your priorities would change. If you are a student, spending 8 hours in school or library is common but if you are a sports person, naturally your time would be spent sweating on the ground. Let’s say it’s your call of duty If you fail to give enough time to it, certainly you are not doing justice to your own craft. A professional working in a corporate office would dedicatedly be devoted to official work for most part of the day. Any deviation from it would be detrimental to his progress in short or long term. Let’s call this demand on your time as ‘call of duty’ which is essential for anyone to attend to.


If one can do the right balance between the call of duty and other activities of own choice or requirements, perhaps the day is productive. If there is skewed allocation of your limited time between various aspects of your life, it would create an imbalance sooner or later. Every aspect of life has to be attended to in appropriate way, every day. Nothing can be postponed indefinitly.

Having only limited time in our kitty, we all stive to achieve the maximum out of it every day. Have you ever wondered how is your day spent? Where do you give maximum of your time and energy? Is it for your call of duty, or any other activity of your choice or distress? Counting on your time is the best way to creating your own time. If you can watch the watch, your watch will never go out of your control. Yes, being mindful and judicious in allocating your time towards different demanding activities is the best way to monitor and control your day. This is the first requirement to make the best out of your day, any day.